Απώθηση και Αντιμετώπιση Φιδιών

Φίδια που εμφανίζονται σε κήπους ή σε εσωτερικούς χώρους σπιτιών προκαλούν συχνά όχληση, αλλά και πανικό. Από τα είδη φιδιών που συναντώνται στην Ελλάδα, ένα ποσοστό από αυτά είναι δηλητηριώδη και επομένως επικίνδυνα. Το κράτος έχει θεσπίσει νόμους που απαγορεύει την εξολόθρευση φιδιών επιτρέποντας μόνο την  απώθηση τους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμόζοντας μόνο πρωτοποριακά και ακίνδυνα για τον άνθρωπο προϊόντα μπορούμε με μία εφαρμογή να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα, απωθώντας τα ερπετά από ένα χώρο. Τα σκευάσματα απώθησης φιδιών τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους και εκλύουν έντονη χαρακτηριστική οσμή. Μπορεί να έχουν κοκκώδη μορφή, σε μορφή ψεκαστικού διαλύματος και σε κουτιά τα οποία τοποθετούνται εκατέρωθέντων εισόδων και περιμετρικά. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία ή την βροχή, αντιθέτως το νερό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος χωρίς να το απομακρύνει από τον χώρο εφαρμογής.

Η τεχνολογία των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται επιτρέπει στα φάρμακα να μένουν δραστικά για τουλάχιστον 3-4 μήνες μετά την εφαρμογή τους. Οι εργασίες της απώθησης φιδιών διενεργείτε  από έμπειρο προσωπικό. Οι εφαρμογές της φιδοαπώθησης διενεργούνται στα τέλη της άνοιξης στα μέσα του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.