Απολύμανση

 

Διάφοροι χώροι, όπως νοσοκομεία, σχολεία, εστιατόρια, σπίτια και βιομηχανίες τροφίμων διαθέτουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σε μολύνσεις από παθογόνα μικρόβια, ώστε να χρειάζονται απολύμανση και απεντόμωση σε τακτική βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Η απολύμανση ενός χώρου αφορά σε δυο βασικές διαδικασίες: στον καθαρισμό και στην εξυγίανση του χώρου.

Συγκεκριμένα: Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τη διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται οι ρύποι από τις επιφάνειες και η αφαίρεση αυτή γίνεται είτε μηχανικά, είτε χημικά, με τη χρήση σαπουνιών, απορρυπαντικών και βέβαια νερού.
Η εξυγίανση είναι μια χημική διαδικασία κατά την οποία μειώνεται ο πληθυσμός των παθογόνων μικροβίων τόσο όσο ο χώρος να θεωρείται ασφαλής για χρήση.

 

ΜΕΔΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Για την απολύμανση χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι που διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις φυσικές, τις χημικές και τις φυσικοχημικές. Συγκεκριμένα:
1. Φυσικές Μέθοδοι

Οι φυσικές μέθοδοι απολύμανσης χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα και τις παλμικές δονήσεις. Η θερμότητα και το φως του ήλιου, μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας ασκούν μικροβιοκτόνο δράση. Και στις δύο περιπτώσεις βασικές πρωτεΐνες των μικροοργανισμών καταστρέφονται με συνέπεια οι τελευταίοι να μην επιβιώνουν. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν, οι ήχοι, οι υπέρηχοι και οι ιονίζουσες και μη ακτινοβολίες

2. Χημικές Μέθοδοι

Για την απολύμανση χρησιμοποιούνται διάφορα χημικά προϊόντα. Κατάλληλα είναι όσα συνδυάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι το ευρύ φάσμα δράσης του προιόντος (καταπολέμηση πλήθους μικροβίων), η διατήρηση της σταθερότητάς του και η καλή δραστικότητα σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην είναι τοξικό, να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις και να μην διαβρώνει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Τέτοιες ιδιότητες συγκεντρώνουν προϊόντα που περιέχουν χημικές ενώσεις, όπως είναι οι αλκοόλες, οι αλδεΰδες, οι φαινόλες, τα βαρέα μέταλλα, τα αλογόνα (χλώριο), οι επιφανειοδραστικές ενώσεις, το υπεροξείδιο του υδρογόνου κ.ά.

3. Φυσικοχημικές Μέθοδοι

Οι μέθοδοι αυτές απολύμνασης συνδυάζουν τη χρήση φυσικών και χημικών μεθόδων και συχνά αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Παράδειγμα τέτοιας μεθόδου αποτελεί η εφαρμογή θερμού ατμού φορμαλεΰδης σε μολυσμένες επιφάνειες.